Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Dr. A. Botan BERKER -Komite Başkanı
Prof. Dr. Selim YAZICI 

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Dr. A. Botan BERKER -Komite Başkanı
Mehmet CELAYİR
Doruk YURTKURAN

Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri

Prof. Dr. Selim YAZICI -Komite Başkanı
Buğra AVCI
Doruk YURTKURAN
Neslihan ORUÇ