Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kadrosu

Yönetim Kurulu

MURAT BİLGİÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat-Bilgic
1968 yılında Ankara’da doğan Sn. Bilgiç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olup The University of Birmingham’da Para-Bankacılık-Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Harvard Business School’da İleri Düzey Yöneticilik Programı’na katılmıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sn. Bilgiç, 1999 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına; 2002 yılında aynı Bölümde Bölge Müdürlüğü’ne ve 2008 yılında yine aynı Bölümde Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır. 25 Mart 2016 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Sn. Bilgiç, 09 Haziran 2016 tarihinden bu yana İş Leasing’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
MURAT VULKAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Vulkan
1957 doğumlu olan Sn. Vulkan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1982 yılında Türkiye İş Bankası’nda göreve başlayan Sn. Vulkan, 1987 yılında Ankara Şubesi’nde Servis Yetkilisi Yardımcısı, 1993 yılında II. Müdür, 1995 yılında Müdür Yardımcısı olan Sn. Vulkan, 1999 yılında Ereğli/Karadeniz Şubesi Müdürlüğüne yükseltilmiştir. 2001 yılında Kayseri Şubesi Müdürlüğüne, 2004 yılında İstanbul 4. Bölge Müdürlüğüne, 2006 yılında Yenişehir/Ankara Şubesi Müdürlüğüne getirilmiş, 2007 yılında da Başkent Kurumsal Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 30 Mayıs 2011 ve 28 Mart 2014 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Sn. Vulkan, 28 Nisan 2017 tarihinde İş Leasing’e Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
MEHMET KARAKILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Mehmet Karakılıç 1967 Dicle doğumlu olan Sn. Karakılıç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Manchester Business School’da Strategic Bank Financial Management Programını tamamlayan Sn. Karakılıç, 2003-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme (MBA) yüksek lisansı yapmıştır. Çalışma hayatına 1990 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Karakılıç, 2000 yılında Fon Yönetimi (Hazine) Bölümü Müdür Yardımcılığına atanmış, aynı bölümde Grup (Birim) Müdürlüğü yaptıktan sonra 2008 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü Müdürlüğüne yükseltilmiştir. 2011-2017 yılları arasında Şube Ağı Geliştirme Bölüm Müdürlüğü görevini üstlenen Sn. Karakılıç, 05 Mayıs 2017 tarihinden bu yana İş Leasing Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Dr. A. BOTAN BERKER
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Botan Berker
Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Dr. Botan Berker, lisans eğitimini ODTÜ İşletme bölümünde, lisansüstü eğitimini ise University of Deleware’de ekonomi dalında yapmış olup, Marmara Üniversitesi’nden finans doktoru ünvanı almıştır. İş yaşamına, T.C. Merkez Bankası’nda dış borç uzmanı olarak başlayan Berker, daha sonra “Dünya Bankası” ve “OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu” bünyesinde sağlanan kredilerle ilgili çalışmalar yapmıştır. Ödemeler Dengesi Bölümü’nde müdür yardımcılığını takiben, Merkez Bankası’nın yurt dışı piyasalardan borçlanmalarını gerçekleştirmekten sorumlu Uluslararası Kuruluşlar Bölümü’nde müdürlük yapmıştır. 1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Londra Temsilciliği görevini yürüttükten sonra, 1999 Ocak ayında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan ayrılarak, Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun Türkiye ofisini açmıştır. 2012 yılı Mart ayına kadar Fitch Ratings Türkiye’nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 Yılı Nisan ayında Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri şirketini kurmuştur. 2012-2018 döneminde Turcas Petrol A.Ş.’nin riskyönetiminden sorumlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak bankacılık ve finans dersleri vermektedir.
Prof. Dr. SELİM YAZICI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Selim YAZICI1
1970 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans (1994) ve Doktora (1999) eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında üretim mühendisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 2006 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletmecilik, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Dijitalleşme, E-Öğrenme, Kurumsal Yönetim ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü dersler vermiştir. 2009-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılından beri İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini; 2016 yılından beri Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Finansal Teknolojiler konusunda ülkemizin bölgesel bir merkez (Hub) haline gelmesi ve FinTech girişimlerinin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul platformunun kurucu ortağıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
O. TUFAN KURBANOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Tufan Kurbanoğlu
1971 doğumlu olan Sn. Kurbanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1993 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlayan Sn. Kurbanoğlu, 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü müdür yardımcılığına atanmıştır. 2002-2006 yılları arasında müdür yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında aynı bölümde birim müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölge müdürlüğü görevinde bulunan Sn. Kurbanoğlu, 2014 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Halen Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
BUĞRA AVCI
Yönetim Kurulu Üyesi
Buğra Avcı 1975 doğumlu olan Sn. Avcı, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1998 yılında Türkiye İş Bankası’nda kredi uzmanı olarak göreve başlayan Sn. Avcı, 2000-2007 yılları arasında Bireysel Bankacılık Pazarlama ve Kurumsal Bankacılık Pazarlama Bölümlerinde görev almıştır. 2007 yılında Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü’nde müdür yardımcısı, 2011 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Fiyatlama Birim Müdürü görevinde bulunan Sn. Avcı, 2015 yılında Ticari Bankacılık Ürün Müdürü olarak atanmıştır. Halen Ticari Bankacılık Ürün Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
HASAN HEPKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hepkaya
1981 doğumlu olan Sn. Hepkaya, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına 2003 yılında Garanti Leasing’de başlayan Sn. Hepkaya, 2005-2014 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinde çeşitli unvanlarda görev aldıktan sonra 2014-2016 yılları arasında Proje Finansmanı Müdürü olarak görev yapmıştır. Sn. Hepkaya 1 Ocak 2017 tarihinde Kurumsal Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır.
MURAT DEMİRCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Demircioğlu
1975 Rize doğumlu olan Sn. Murat Demircioğlu, 1997 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1998 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Demircioğlu, 2017 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü’ne atanmıştır. Sn. Demircioğlu, 07 Haziran 2017 tarihinde İş Leasing’e Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
MEHMET CELAYİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Celayir

Mehmet Celayir 1970 yılında Bingöl’de doğmuştur. Bankacılık kariyerine 1996 yılında Türkiye İş Bankası Elazığ Şubesi kadrosunda başlayan Sn. Celayir Uluslararası İlişkiler alanındaki lisans derecesini 1992 yılında  İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. İş Bankası bünyesindeki muhtelif şube ve birimlerde çeşitli unvan ve yönetsel kademelerde görev aldıktan sonra KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Diyarbakır Bölge Müdürlüğü görevine terfi ettirilmiştir. 2013 yılında Mersin Ticari Şubesi Müdürlüğüne atanan Celayir,  2017 yılında Genel Müdürlükte Ticari Bankacılık Satış Bölüm Müdürü olarak görev almıştır.

 

DORUK YURTKURAN
Yönetim Kurulu Üyesi
D_Yurtkuran

1980 doğumlu olan Sayın Doruk Yurtkuran 2002 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve 2003 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulundaki toplam dokuz yıllık görevinden sonra 2012 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Halen İştirakler Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Yurtkuran, bu görevinin yanı sıra İş Faktoring A.Ş. , Topkapı Yatırım Holding A.Ş. ve JSC İŞBANK’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Üst Yönetim

MEHMET KARAKILIÇ
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Karakılıç
1967 Dicle doğumlu olan Sn. Karakılıç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Manchester Business School’da Strategic Bank Financial Management Programını tamamlayan Sn. Karakılıç, 2003-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme (MBA) yüksek lisansı yapmıştır. Çalışma hayatına 1990 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sn. Karakılıç, 2000 yılında Fon Yönetimi (Hazine) Bölümü Müdür Yardımcılığına atanmış, aynı bölümde Grup (Birim) Müdürlüğü yaptıktan sonra 2008 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü Müdürlüğüne yükseltilmiştir. 2011-2017 yılları arasında Şube Ağı Geliştirme Bölüm Müdürlüğü görevini üstlenen Sn. Karakılıç, 05 Mayıs 2017 tarihinden bu yana İş Leasing Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
DİLEK SEZER
Genel Müdür Yardımcısı / Genel Müdür Vekili
Dilek Sezer
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Sezer, 1991 yılında TYT Leasing'de profesyonel iş yaşamına başlamış, 1992 yılında katıldığı İş Leasing'de pazarlama müdürlüğü ve grup müdürlüğü de dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sn. Sezer, 2006 yılından bu yana genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
ŞAHiN EMRE
Genel Müdür Yardımcısı
Şahin Emre
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şahin Emre çalışma hayatına 1998 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Sn. Emre sırasıyla Kurumsal Mimari Bölümü Müdür Yardımcılığı, Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdür Yardımcılığı ve aynı bölümde Birim Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2016-2018 yılları arasında Gebze Ticari Şubesi Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 2018 yılında kurumumuza Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
SİBEL DOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı
SİBEL DOĞAN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Sn. Doğan, profesyonel iş yaşamına 1999 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Sn. Doğan, kurumsal krediler müdür yardımcılığı, kurumsal krediler tahsis birim müdürlüğü görevlerinin ardından, 2018 yılında İş Leasing'e genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır.

Yönetim

SEYİTHAN AYVAZOĞLUYÜKSEL
Hukuk İşleri Müdürü
Seyithan Ayvazoğluyüksel
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sn. Ayvazoğluyüksel, profesyonel iş yaşamına stajyer avukat olarak 2004 yılında İş Leasing'de başlamış, staj süresinin ardından iş hayatına Finans Leasing'de devam etmiştir. 2013 yılında tekrar İş Leasing ailesine katılan Sn. Ayvazoğluyüksel 2015yılından bu yana Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.
ASLI ABACI
İnsan Kaynakları Müdürü
Aslı Anakök
Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu olan Sn. Abacı profesyonel iş yaşamına 2005 yılında Garanti Teknoloji'de başlamış, sonrasında DisaSabancı, Eureko Sigorta ve Vakıf Emeklilik A.Ş.'de devam etmiştir. 2016 yılında İş Leasing ailesine katılmıştır.
NURAN GÜNEŞ
Hukuk Müşaviri
Nuran Güneş
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sn. Güneş, profesyonel iş yaşamına 1995 yılında Erpek Hukuk Bürosunda başlamış, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra Demir Leasing'de devam etmiştir. Sn. Güneş, 2008 yılında katıldığı İş Leasing'de 2012 yılından bu yana Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.
ALTAN İYİGÜN
Pazarlama Müdürü
Altan İyigün
Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu olan Sn. İyigün, profesyonel iş yaşamına 2004 yılında Stremeilwegee&Tantscher'de başlamış, sonrasında Finansbank'da devam etmiş, 2014 yılında da İş Leasing ailesine katılmıştır.
MEHMET EROL DURSUN
İç Denetim Başkanı
Mehmet Erol_Dursun

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Sn. Dursun, profesyonel iş yaşamına 2001 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş olarak başlamıştır. Sn. Dursun,  2009-2016 yılları arasında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümünde Müdür Yardımcılığı, 2016-2019 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından, 2019 yılında İş Leasing'e İç Denetim Başkanı olarak atanmıştır.

NESLİHAN ORUÇ
Finansal Yönetim Müdürü
Neslihan Oruç

İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Oruç, finans ve muhasebe alanında yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel iş yaşamına 1993 yılında Almar Tarımsal'da başlamış sonrasında kariyerine Çanakkale Seramik, Ford Otosan, Vakıf Leasing ve Kent Leasing'de devam etmiştir. Sn. Oruç 2001 yılında katıldığı İş Leasing'de 2002 yılından bu yana finansal yönetim müdürü olarak görev yapmaktadır.

SERKAN SIRAK
2.Krediler Müdürü
Serkan Sırak
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Sırak, profesyonel iş yaşamına 2001 senesinde Telsim'de başlamış, sonrasında kariyerine Yapı ve Kredi Bankası'nda finansal analist olarak devam etmiştir. Sn. Sırak İş Leasing ailesine 2005 yılında katılmış, krediler bölümündeki çeşitli görevlerinin ardından, 2014yılında 2.Krediler Müdürü olarak atanmıştır.
PINAR UZUNALİ
Satınalma Müdürü
Pınar Uzunali
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sn. Sözen, profesyonel iş yaşamına 1991yılında Türkiye İş Bankası'nda başlamıştır. Sn. Sözen kurumsal krediler müdürlüğünde en son üstlendiği müdür yardımcılığı görevinin ardından 05.12.2005 tarihinde operasyon müdürü olarak atandığı İş Leasing'de halen görevini sürdürmektedir.
TİMUÇİN ÜLKEOK
Operasyon Müdürü
timucin
İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İktisat mezunu olan Sn. Ülkeok, profesyonel iş yaşamına 1996 senesinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 'de başlamış, sonrasında kariyerine Yapı Kredi Leasing'de Risk İzleme Yöneticisi olarak devam etmiştir. Sn. Ülkeok İş Leasing ailesine 2010 yılında katılmış, Risk İzleme bölümündeki görevinin ardından, 2018 yılında Operasyon Müdürü olarak atanmıştır.
ESMA TOKER
Satış Müdürü
esma-toker
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Toker, profesyonel iş yaşamına 1995 yılında Halk Yaşam Sigorta'da başlamış, 1996 yılında katıldığı İş Leasing ailesinde şube müdürlüğü de dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sn. Toker, 2013 tarihinden bu yana Satış Müdürü olarak görev yapmaktadır.
ONUR TUFAN
Risk İzleme Müdürü
onur-tufan
Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Sn. Tufan, profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Ege Leasing'de başlamış sonrasında EGS Factoring, Koç Leasing ve Yapı Kredi Leasing'de devam etmiş, 2007 yılında İş Leasing ailesine katılmıştır.
AHMET MURAT YILDIRIM
Bilgi Teknolojileri Müdürü
murat-yıldırım
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sn. Yıldırım, profesyonel iş yaşamına 1999 yılında BİMEL'de başlamış sonrasında BİLTAM, DHL Lojistik ve Societe Generale bankasında devam etmiş, 2013 yılında İş Leasing ailesine katılmıştır.

2. El Pazarı

2. EL ARA