Yatırımcı İlişkileri

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan 19 Şubat 2018 tarihli rating raporuna göre şirketin kredi derecelendirmesi aşağıdaki gibidir:

Yabancı Para  
Uzun Vadeli BB+
Kısa Vadeli B
Görünüm Durağan
Türk Lirası  
Uzun Vadeli BB+
Kısa Vadeli B
Görünüm Durağan
Ulusal  
Uzun Vadeli AA+ (tur)
Görünüm Durağan
Destek Notu (Support) 3